Over Bianca Peters

Bianca Peters was tot november 2014 senior management consultant bij adviesbureau Twynstra Gudde, voornamelijk actief op het gebied van watermanagement. Haar opdrachten variëren van internationale en nationale tot regionale watergerelateerde vraagstukken. Verder heeft ze ervaring met grote infrastructurele projecten, zoals de ontwikkeling van de Mainport Rotterdam, verdieping van de Westerschelde en Ruimte voor de Rivier. Bianca is ook actief in beleidsprojecten, zoals de implementatie van Europese richtlijnen, en beleidsevaluatietrajecten.

De afgelopen jaren is Bianca vooral actief geweest in het stimuleren en organiseren van samenwerking tussen verschillende partijen, met name in publieke samenwerkingsverbanden. Resultaatgericht (internationaal) samenwerken wordt steeds belangrijker bij het implementeren van EU-richtlijnen, het opbouwen van internationale kennisnetwerken, kennismanagement en innovatieprogramma's. Haar kennis van watervraagstukken is groot; ze heeft de kennis die nodig is voor beleidsvorming, beheer, gedegen advies en activiteiten in verschillende culturen om waterproblemen op te lossen.

Deze pagina delen.