Over Dano Roelvink

Prof. Roelvink heeft 20 jaar ervaring in kustwaterbouwkunde en onderzoek. Hij heeft deelgenomen aan een aantal grote adviesprojecten met betrekking tot kustmorfologie. Hij heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van het Delft3D-modelsysteem voor twee- en driedimensionale simulatie van golven, stromingen, waterkwaliteit, ecologie en morfodynamiek en heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het morfologische deel van dit systeem. Hij was actief betrokken bij de door de EU gesponsorde MaST-G6M en MaSTG8M, SASME, COAST3D en DELOS onderzoeksprojecten over kustmorfodynamica, onder andere als lid van de SASME stuurgroep. Zijn expertise ligt in hydrodynamica en morfodynamische modellering van kustgebieden, in één, twee of drie dimensies.

In 1993 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft op een proefschrift over het effect van brandingsgolven op kustprofielen. Hij heeft talloze artikelen over kustwaterbouwkunde en -morfodynamica gepubliceerd in internationale tijdschriften en congresverslagen, en was van 1990-2005 deeltijds universitair docent en later universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft. Hij is de hoofdonderzoeker bij Delft Hydraulics geweest op het gebied van morfologie en is een groot voorstander van internationale wetenschappelijke samenwerking met verschillende partijen op het gebied van morfodynamische modellering. Hij heeft samenwerkingsprojecten opgezet met de US Geological Survey, het US Office of Naval Research en het US Army Corps of Engineers.

Klik hier voor Google Scholar Citations.

Deze pagina delen.