Over Ellen Tromp

Ellen Tromp werkt sinds 2006 bij Deltares, direct na het afronden van haar Master of Science in Water Management met het proefschrift ‘Application of a semi-distributed hydrological model based on the REW approach to the Collie River Basin, Western Australia’. Tijdens haar werk bij Deltares behaalde ze haar tweede Master of Science in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland), met het proefschrift: ‘Kennis? Besloten! Een model over de rollen, inzet en opname van kennis over besluitvorming toegepast op waterbelangen in de ruimtelijke ordening’.

De eerste jaren was ze betrokken bij projecten over waterrobuustheid en zettingsvrije ontwikkeling van locaties met slappe gronden. Door de nauwe koppeling van ruimtelijke ordening en overstromingsrisicobeheer (ORB) zijn er mogelijkheden ontstaan om waterbeheersmaatregelen in stedelijke (her)bouw en landschapsarchitectuur te integreren, die vragen om meer geïntegreerde ontwerpprocessen en strategieën die ook betrekking hebben op bestuur en financiering. Momenteel is Ellen vooral actief in interdisciplinaire projecten op het gebied van de wisselwerking tussen het sediment-bodem- en watersysteem en de ruimtelijke ordening, met een focus op het herontwerp van waterkeringen in de omgeving, met technische en procesinnovaties en betrokkenheid van stakeholders. Sinds 2012 werkt ze parttime voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (DFPP) om het gebruik van state-of-the-art kennis en innovaties te stimuleren.

In 2019 rondde ze haar promotieonderzoek ‘Enhancing knowledge transfer and uptake in the design processes of multifunctional flood defences’ af. Sindsdien richt ze zich ook op bedrijfsontwikkeling rond overstromingsbestendige landschappen, met als uitgangspunt het creëren van maatschappelijke meerwaarde en het bevorderen, of in ieder geval behouden, van waterveiligheid en klimaatverandering, gegeven (toekomstige) ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor is samenwerking nodig met (regionale) overheden, maatschappelijke organisaties, ingenieursbureaus, landschapsarchitecten en -aannemers en vele andere belangenbedrijven. Haar brede netwerk, voornamelijk in Nederland, helpt bij het opzetten van nieuwe initiatieven en innovatieprojecten. Daarnaast is de koppeling van maatschappelijke uitdagingen met (lokale) stakeholders ook een van de speerpunten in het onderzoeksprogramma River basins and Estuaries waarvan Ellen deel uitmaakt van het programmateam. Haar doel is om de beschikbare kennis in lokale processen te verbeteren om nevenvoordelen voor de belanghebbende te creëren en maatschappelijke druk te vertalen naar nieuwe (systemisch) geïntegreerde benaderingen.

Deze pagina delen.