Over Esther van Baaren

Esther van Baaren is expert op het gebied van zoetwaterbeheer in zoute deltagebieden. Tijdens haar MSc Technische Wiskunde aan de Technische Universiteit Delft specialiseerde ze zich in de simulatie van stromings- en transportprocessen. Al tijdens haar studie richtte ze zich op de beschikbaarheid van zoet water in een zilte omgeving tijdens een stage in de Sine Saloum Delta in Senegal en in haar MSc thesis bij Royal Haskoning.

Bij TNO begon ze als onderzoeker geohydrologie en modelleur dichtheidsafhankelijk grondwater met gekoppeld zouttransport aan casestudies zoals Volkerak Zoommeer, effecten van klimaatverandering op zoete grondwaterbronnen en verzilting in Zuid-Holland, grondwateronttrekkingen in Flevoland en veranderende zoete grondwaterlenzen in duingebied door kustverdediging (Zandmotor).

Als onderzoeker/adviseur zoetwaterbronnen bij Deltares verbreedde ze haar expertise naar zoetwaterbeheer, waaronder watersysteemanalyse, monitoring, maatregelen zoetwatervoorziening en participatie van belanghebbenden. Als senior onderzoeker/adviseur was Esther projectleider van diverse onderzoeks- en meer toegepaste projecten in een meerpartijensetting zoals FRESHEM Zeeland, effecten van verdieping van de Nieuwe Waterweg op het grondwatersysteem en de Water Farm.

Met haar expertise op het gebied van simulaties en Managed Aquifer Storage and Recovery nam ze deel aan het Jurong Island-project in Singapore en GO-FRESH in Nederland.

Werkervaring

  1. Deltares

    Senior advisor/researcher fresh water resources

    2007 - present

Deze pagina delen.