Over Firmijn Zijl

De heer Zijl is senior onderzoeker bij de divisie Marine and Coastal Systems van Deltares.

Hij heeft uitgebreide ervaring met hydrodynamische modellering van vrije oppervlaktestromingen. Hij werkte in het bijzonder met, en ontwikkelde, experimentele numerieke code om de impact te beoordelen van niet-hydrostatische simulatie van nabije en ver drijvende jets en pluimen.

Andere ervaringsgebieden zijn het modelleren van complexe getijdensystemen (o.a. het Noordwest Europees Plat en de regio Singapore) alsmede het opzetten en kalibreren van diverse 3D-modellen van zwak dynamische, gestratificeerde zeeën en diepe meren (o.a. de Zee van Marmara en diverse stuwmeren in Nederland en Singapore).

Hij was ook betrokken bij de ontwikkeling van een tsunamiverspreidings- en overstromingsmodel voor de Indische Oceaan en de kust van Atjeh.

De heer Zijl heeft ervaring met het geven van trainingen in plaatsen als Hong Kong, Singapore, Panama, Turkije en Indonesië, op het gebied van hydrodynamica en specifieke hydrodynamische modellen.

Deze pagina delen.