Over Frans Klijn

Dr. Frans Klijn heeft ervaring als onderzoeker op het gebied van toegepaste geo-ecologie en beleidsanalyse en is sinds 1980 werkzaam op dit gebied. Zijn ervaring reikt van theorie en concepten via onderzoek en beleidsanalyse tot de praktische planning en het ontwerp van stroomgebiedbeheer. Hij heeft een brede ervaring op het gebied van milieuvriendelijke planning, met speciale nadruk op overstromingsrisicobeheer en water(hulpbronnen)beheer. Hij coördineerde verschillende interdisciplinaire teams en was betrokken bij vele beleidsanalyses voor de Nederlandse overheid. Concepten als duurzaamheid, veerkracht en robuustheid maakt hij graag toepasbaar voor de managementpraktijk.

In Nederland speelde hij een belangrijke rol in het maatschappelijke debat over het beheer van de grote rivieren en wordt hij medeverantwoordelijk gehouden voor de transitie naar het Ruimte-voor-Rivierenbeleid. Momenteel houdt hij zich voornamelijk bezig met geïntegreerd rivier- en uiterwaardenbeheer in relatie tot natuurherstel en landgebruik, en onderzoekt hij een mogelijke overgang naar een meer omvattend overstromingsrisicobeheerbeleid op nationaal niveau met het oog op wereldwijde veranderingen. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met waterveiligheid en langetermijnplanning voor duurzaamheid; via het EU Integraal Onderzoeksproject FLOODsite, door de coördinatie van het onderzoek naar ‘Klimaatbestendig waterveiligheid’ voor het nationale programma Kennis voor Klimaat (KfC) en door deel te nemen aan onderzoek voor het Nederlandse Deltaprogramma.

Klik hier voor Google Scholar Citaties.

Deze pagina delen.