Over Frederiek Sperna Weiland

Dr. Ir. Frederiek Sperna Weiland is senior adviseur op het gebied van klimaatveranderingsanalyses bij overstromingen, droogte en de beschikbaarheid van water. Haar werk richt zich op het raakvlak tussen meteorologie en hydrologie, met een specifieke focus op klimaatrisico's. Bij Deltares maakt ze deel uit van het Moonshot-team "Beter beschermd tegen overstromingen". Ze heeft de afgelopen 5 jaar strategische onderzoeksprogramma's van Deltares geleid met een focus op een beter begrip van multi-hazards (overstromingen, aardverschuivingen, cyclonen etc.).

Ze leidde de ontwikkeling van de nationale afvoerscenario's voor de Maas en de Rijn voor zowel het KNMI'14 als het KNMI'23 scenario. Ze werkte mee aan studies in binnen- en buitenland naar de gevolgen van klimaatverandering, klimaatbestendigheid en -adaptatie, en overstromings- en droogtevoorspellingen. Ze heeft haar expertise toegepast in onder andere Mozambique, Tanzania, Laos, Oman en Azerbeidzjan om veranderingen in overstromingsrisico's, beschikbaarheid van waterbronnen en duurzaamheid van waterkracht te beoordelen.

Ze is actief betrokken geweest bij de Europese onderzoeksprojecten EU FP7 eartH2Observe en H2020 EUCP. Momenteel coördineert ze het HE-project CLIMAAX dat tot doel heeft instrumenten en richtlijnen te ontwikkelen voor de beoordeling van klimaatrisico's die actief moeten worden toegepast via een cascadefonds op regionaal niveau.

Deze pagina delen.