Over Freek Scheel

Freek Scheel is een expert in kustwaterbouwkunde & morfodynamica bij Deltares, die zich voornamelijk bezighoudt met specialistische adviesstudies ter ondersteuning van waterbouwkundige projecten in kust- en offshore gebieden. In deze studies staat onderzoek naar de wisselwerking tussen natuurlijke morfodynamica en door de mensontwikkelde projecten centraal. Op dit gebied heeft hij meer dan tien jaar ervaring opgedaan, binnen projecten in meer dan 25 verschillende landen, waarin hij rollen vervulde als gespecialiseerd technisch adviseur, onderzoeker, docent en projectmanager/coördinator. Door zijn werk heeft Freek specifieke ervaring opgedaan met gedetailleerde en op maat gemaakte numerieke modelleringstoepassingen voor kust- en offshore-morfodynamica, met name voor havenverzilting, kustlijndynamiek, impactstudies, offshore zeebodemmobiliteit, ontwerpoptimalisatie en fijn sedimentdynamiek. Het maken van links tussen deze onderwerpen en relevant recent onderzoek is een integraal onderdeel van zijn werkzaamheden.

Zodoende is Freek in zijn functie als zowel consultant en onderzoeker ook betrokken bij R&D, gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken, methoden en routines ter ondersteuning van toekomstige gespecialiseerde adviesverlening. Verder is hij een pleitbezorger van circulair (her)gebruik van sediment, het beoordelen van de impact van klimaatverandering, de energietransitie en natuur-inclusief ontwerpen, om nieuwe kansen te kunnen bieden voor kust- en offshore ontwikkelingsprojecten. Tot slot houdt Freek zich graag bezig met onderwijs, onder andere door het geven van internationale cursussen, lezingen en het begeleiden van MSc studenten.

Deze pagina delen.