Over Henk Kooi

Henk Kooi heeft meer dan 22 jaar onderzoekservaring in de Aardwetenschappen met de nadruk op wiskundige modellering en modelontwikkeling in een breed scala van Aardwetenschappelijke disciplines, waaronder onderwerpen als bodemdaling, offshore zoet/brak grondwaterbronnen, gekoppelde warmte en massa transportprocessen in grondwatersystemen, waaronder convectie en chemische osmose, en opslag van kernafval in kleiformaties. Henk heeft een breed internationaal netwerk op zowel fundamenteel als toegepast wetenschapsgebied. Hij heeft recentelijk projecten geleid op het gebied van ondergrondse CO2-opslag (CATO2), geothermie en modellering van de dynamiek en hydrologie van permafrost in het Noordpoolgebied, zowel in toegepaste consortia als in wetenschappelijke teams. Henk heeft veertien jaar onderwijservaring in natuurkunde, wiskunde en warmte- en massatransport in grondwatersystemen en in veldhydrologie. Hij is (co-)auteur van ongeveer 80 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften (H-index = 22), boekhoofdstukken en professionele rapporten. Hij trad op als begeleider en/of copromotor van 8 promovendi, tal van MSc-studenten en coachte verschillende postdoctorale onderzoekers en nam deel aan tal van promotiecommissies. Henk's ambitie is om bij te dragen aan procesbegrip en modelontwikkeling voor praktische toepassingen die zorgen voor duurzaam gebruik van aardse hulpbronnen, in het bijzonder met betrekking tot grondwatervoorraden en energiebeheer, in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Henk is vooral geïnteresseerd in het openen van nieuwe wegen en in het benutten en verbinden van zijn kennis van diepe en oppervlakkige en natuurlijke en door de mens veroorzaakte processen.

Deze pagina delen.