Over Jebbe van der Werf

Dr.ir. Jebbe van der Werf is specialist op het gebied van sedimenttransport en kustmorfologie. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het leiden van en deelnemen aan kustonderzoek en adviesprojecten, zowel in Nederland, Europa, de VS en Afrika.

Zijn belangrijkste expertise is het ontwerpen en monitoren van kustsuppleties. Kustzandsuppletie - het toevoegen van zand om het strandvolume te vergroten - is mogelijk een belangrijke methode voor duurzame aanpassing aan versnelde zeespiegelstijging en om het laaggelegen achterland te beschermen tegen kustoverstromingen. Tegelijkertijd maken zandsuppleties ook andere kustfuncties en -waarden mogelijk, zoals natuur en recreatie.

Het ontwerp van suppleties begint met een goed begrip van de morfodynamica van het kustsysteem. Dit begrip is gebaseerd op een combinatie van gegevensanalyse, numerieke modellering en het oordeel van experts. Er wordt ook rekening gehouden met andere aspecten, zoals ecologie en aanlegkosten, in nauwe samenwerking met andere deskundigen, kustautoriteiten en belanghebbenden.

Deze integrale aanpak is met succes toegepast op bijvoorbeeld de megasuppletie Zandmotor langs de Hollandse Kust, de intergetijden suppletie Roggenplaat in het Oosterschelde-estuarium en de suppletie in de monding van het Schelde-estuarium. Het ontwerp van een suppletie wordt idealiter aangevuld met een gedegen monitoringplan om het gedrag en de impact van de suppletie te evalueren in relatie tot de doelstellingen.

Jebbe zette een strategische samenwerking op tussen Deltares en de Universiteit Twente (UT) voor onderzoek naar kustzanddynamica. Dit omvat fundamenteel onderzoek naar golfgedreven zandtransport, maar ook het beschikbaar maken van academisch onderzoek voor de kustengineering door het implementeren en testen van nieuwe formuleringen voor zandtransportprocessen in morfologische modelleringssystemen zoals Delft3D, XBeach en OpenFoam.

Zijn gecombineerde Deltares-UT affiliatie stelde hem in staat om het 5,5 miljoen euro kostende onderzoeksproject SOURCE te verwerven dat wetenschappelijke kennis, modellen en ontwerpgereedschappen zal opleveren voor het ontwikkelen en evalueren van suppletiestrategieën in een co-creatieproces met meerdere belanghebbenden, zie https://www.utwente.nl/en/et/n.....

Belangrijke projecten

 1. SOURCE: Sand nOURisment strategies for sustainable Coastal Ecosystems, 2024-2030. NWA-ORC project, funded by the Dutch Research Council (NOW).
 2. SEDIMARE: Sediment Transport and Morphodynamics in Marine and Coastal Waters with Engineering Solutions, 2023-2027. Marie-Curie ITN project, funded by the EU.
 3. Coastal Genesis 2.0: applied research program to support coastal nourishment policy, 2017-2020. Funded by the operational agency of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (Rijkswaterstaat).

Belangrijke publicaties:

 1. Van der Werf, J.J. et al. (2022). Observations of near-bed orbital velocities and small-scale bedforms on the Dutch lower shoreface. Ocean and Coastal Management 218. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.106012
 2. Van der Werf, J.J. et al. (2019). An integral approach to design the Roggenplaat intertidal shoal nourishment. Ocean and Coastal Management 217, 30-40. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.01.023
 3. Van der Werf, J.J. et al. (2007). Detailed measurements of velocities and suspended sand concentrations over full-scale ripples in regular oscillatory flow. Journal of Geophysical Research 112, F02012. https://doi.org/10.1029/2006JF000614

Werkervaring

 1. Universiteit Twente

  Associate Professor Coastal Sediments

  2020 - heden

Deze pagina delen.