Over Johan Valstar

Dr. Valstar is expert op het gebied van het modelleren van grondwaterstroming en verontreinigingen en warmtetransport. Zijn promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology ging over inverse modellering van grondwaterstroming en transport van verontreinigingen. Bij TNO en Deltares was hij betrokken bij verschillende projecten op het gebied van grondwaterverontreiniging. Hij kan snel een conceptueel locatiemodel bouwen op basis van beperkte veldgegevens en dat vertalen naar een numeriek model. Bovendien gebruikt hij modelonzekerheid om monitoringstrategieën te ontwerpen om de relevante ontbrekende informatie te verkrijgen. De schaal waarop hij werkt varieert van nanodeeltjes in het NanoRem-project tot landelijke schaal met het OPERA-programma voor opslag van radioactief afval. Zijn focus ligt op verzadigde grondwaterstroming en transport van verontreinigingen, maar hij heeft ook ervaring op aanverwante gebieden zoals dampindringing, de interactie tussen bodem en planten en modellering van oliereservoirs en het incorporeren van microbiologische en chemische processen in reactieve transportmodellen. Ook heeft hij verschillende promovendi begeleid.

Werkervaring

  1. Deltares

    Senior geohydrologist

    2010-present
  2. TNO

    (Senior) geohydrologist

    1999-2010

Deze pagina delen.