Over Joost den Bieman

Joost P. den Bieman heeft een achtergrond in Civiele Techniek en (kust)waterbouwkunde met een MSc. titel van de Technische Universiteit Delft. Sinds 2012 is Joost actief binnen verschillende onderzoeksprojecten voor een breed scala aan overheids- en marktpartijen, voornamelijk binnen de domeinen Machine Learning, kustwaterbouwkundige constructies en dijken. Hij heeft ruime ervaring in zowel het leiden van projecten als het coördineren van onderzoeksprogramma’s.

Zijn belangrijkste werk vindt plaats op het grensvlak tussen Machine Learning technieken, fysieke model faciliteiten en numerieke modellen. Joost heeft datagedreven technieken gebruikt om, onder andere, een video gebaseerde meettechniek en een zeer nauwkeurig model voor de voorspelling van golfoverslag te ontwikkelen. Daarnaast omvat zijn werk met numerieke modellen ook de validatie van het CFD pakket OpenFOAM voor kustwaterbouwkundige constructies gebruikmakend van meetdata uit de Deltares fysieke modelfaciliteiten.

Daarnaast is hij nauw betrokken bij verschillende aspecten van de ontwikkeling van het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium voor de Nederlandse overheid. In deze context heeft hij uitgebreide ervaring met hydraulische randvoorwaarden voor zowel ontwerp als beoordeling. Hieronder valt ook de voorbereiding van het numerieke model XBeach voor gebruik binnen de methodiek voor duinveiligheidsbeoordeling en het gebruik van probabilistische software voor hydraulische randvoorwaarden (Riskeer, Hydra-Ring, Hydra-NL) op rekenclusters (Amazon EC2 en Linux cluster).

Een actuele lijst van de publicaties waarbij Joost betrokken is houdt hij bij via https://orcid.org/0000-0003-30...

Deze pagina delen.