Over Jos Vink

Dr. ir. Jos P.M. Vink is senior specialist bodem- en waterkwaliteit. Zijn vakgebied is milieuchemie en ecotoxicologie. Hij behaalde zijn master en PhD aan Wageningen Universiteit op risicobeoordeling van verontreinigingen in heterogene omgevingen. Jos is redactielid van het open tijdschrift Environmental and Toxicology en zit in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Bodemkunde. Hij was medeorganisator van verschillende internationale conferenties (Chemistry for a sustainable world, Athene 2003; Chemistry and the environment, Bordeaux 2004; Wetland Pollution Dynamics and Control, Gent 2005).

Jos kreeg een Europees patent voor de ontwikkeling van een monitoringsysteem om vrije metaalionen te meten over water-sediment grensvlakken. Hij heeft meer dan 120 peer-reviewed publicaties in wetenschappelijke nationale en internationale tijdschriften en boekhoofdstukken. Hij heeft verschillende PhD-kandidaten mede-gepromoveerd op het gebied van milieuchemie, toxicologie en modellering.

Deze pagina delen.