Over Kees van Ginkel

Dr. ir. Kees van Ginkel is expert op het gebied van klimaatadaptatie en overstromingsrisico’s. Hij onderzoekt hoe we overstromingsrisico’s beheersbaar kunnen houden in een veranderend klimaat. Daarbij kijkt hij in het bijzonder naar de maatschappelijke en economische gevolgen van klimaatadaptatie.

Kees maakt graag de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Zo ontwikkelde hij een methode om te berekenen welke delen van het wegennet kans lopen om te overstromen, die al op diverse plaatsen is toegepast. Ook deed hij onderzoek naar de gevolgen van overstromingsrisico’s op huizenprijzen en financiële stabiliteit.

In 2021 onderzocht Kees de gevolgen van de overstromingen in Limburg en Duitsland. Hij is de hoofdauteur van de watersysteemanalyse van het IJsselmeergebied. In 2022 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op een onderzoek naar social-economische omslagpunten door klimaatverandering. Hij is nog steeds verbonden aan deze universiteit, nu als gastonderzoeker.

Deze pagina delen.