Over Linda Maring

Linda Maring (MSc) is expert op het gebied van de bodem en ondergrond. Met name de koppeling tussen de ondergrond en ruimtelijke ordening. Hoe kan het natuurlijke bodem-water-sediment-systeem bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken in onze leefomgeving? Wat zijn de uitdagingen en kansen van dit systeem bij ruimtelijke (her)ontwikkeling? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, werkt zij in co-creatie met overheden, kennis- en marktpartijen samen, om te zorgen dat kennis ook daadwerkelijk kan landen in beleid en praktijk.

Linda werkt aan verschillende Nederlandse en Europese projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling en implementatie van bodembeleid. Hierbij zijn diverse projecten die vorm geven aan het Water en Bodem Sturend beleid te noemen. Ook is zij vanaf het begin actief in diverse Europese projecten die de Europese missie “A Soil deal for Europe” implementeren en ondersteunen.

Linda is onderdeel van het kernteam dat de kennisprogrammering van Deltares op het gebied van bodem, water en ruimte vorm geeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Tot slot is Linda lid van het Dutch Soil Platform, een samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten en de Rijksoverheid waar vraag en aanbod van kennis op het gebied van ondergrond op elkaar worden afgestemd.

Deze pagina delen.