Over Linda Maring

Linda Maring (MSc) is expert op het gebied van de bodem, met name de koppeling tussen de ondergrond en ruimtelijke ordening. Hoe kan het natuurlijke systeem bodem-water-sediment bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken in onze leefomgeving? Wat zijn de uitdagingen en kansen van het natuurlijk systeem bij ruimtelijke (her)ontwikkeling?

Linda werkt aan verschillende Nederlandse en Europese projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling en implementatie van bodemregulering, waarbij de ondergrond wordt betrokken bij ruimtelijke ordening, bodemgegevens en -informatie, combinaties van (onder- en bovengrondse) functies, met betrekking tot de randvoorwaarden van b.v. klimaatverandering en het natuurlijke systeem.

Linda is lid van het Dutch Soil Platform, een samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten en de Rijksoverheid waar vraag en aanbod van kennis op het gebied van ondergrond op elkaar worden afgestemd.

Daarnaast is Linda betrokken bij de kennisprogrammering binnen Deltares op het gebied van Water, Bodem en Ruimte en landelijk gebied.

De DSP leverde in 2008 een onderzoeksagenda op en was in 2011 betrokken bij de ontwikkeling van een landelijke kennisagenda voor lokale / regionale / landelijke overheden over de bodem. Linda geeft sinds enkele jaren leiding aan het organisatieteam van het Platform Bodembeheer (www.platformbodembeheer.nl) dat ongeveer drie keer per jaar een bijeenkomst organiseert over verschillende onderwerpen op het gebied van bodembeheer.

Deze pagina delen.