Over Petra Krystek

Dr. Petra Krystek is expert op het gebied van milieuchemie en de analytische chemie. Haar belangrijkste focus ligt op het onderzoek naar antropogene stoffen, hun interacties, mogelijke impact en effecten of verontreinigingen in het milieu (focus: water – bodem), de mens (gezondheid) en voor de duurzaamheid. Haar onderzoek wordt vanuit een brede context en interdisciplinair met actuele en maatschappelijke relevantie aangepakt waarbij het onderzoek zich richt op moderne stoffen en materialen zoals bijvoorbeeld nanomaterialen, (micro-nano)-plastics en technologically relevant elements (TCE) in de energie transitie. Aspecten van de analytische methodeontwikkeling met innovatieve analysetechnieken en validatie staan centraal naast ook strategieën voor monstername en -voorbehandeling. De wetenschappelijke kwaliteitsborging hierbij is belangrijk en ze heeft vaak internationale rollen vervuld als beoordelaar met betrekking tot laboratoriumkwaliteitssystemen.

Naast wetenschappelijk specialist is zij binnen Deltares ook projectleider binnen meerdere (inter)nationale onderzoeks- en EU projecten en taakgroep voorzitter van de Nederlandse emissieregistratie – water (MEWAT). Haar onderzoek en projecten worden gekenmerkt door de inbedding in een breed (inter)nationaal netwerk bestaande uit excellente onderzoeksgroepen. Ze is ook universitair gastdocent, academisch begeleider en associate editor van het journaal Chemosphere.

Dr. Petra Krystek brengt wetenschappers uit verschillende disciplines en stakeholders samen voor uitdagende vraagstellingen en het vinden van innovatieve oplossingen. In deze context is ze bijvoorbeeld de initiatiefnemer en wetenschappelijke voorzitter van de Internationale Conferentie 2024 over (Micro-nano) plastics in de bodem.

Deze pagina delen.