Over Pieter Koen Tonnon

Pieter Koen Tonnon is expert op het gebied van kustmorfologie en modellering van sedimenttransport. Hij heeft meer dan 18 jaar ervaring in gespecialiseerd advies en onderzoek in hydraulische en kustwaterbouwkunde. Als projectmanager en teamlid heeft hij deelgenomen aan nationale en internationale projecten met betrekking tot kusterosie, kustbescherming, zandsuppleties, landaanwinning, sedimentbalans en sedimenttransport, verziling en zandverplaatsingen, erosie, metoceaangegevensanalyse en pluimverspreiding.

Pieter Koen is ervaren in het werken met geavanceerde numerieke modelleringstechnieken op het gebied van getijden, golven, sedimenttransport en morfodynamica, treedt op als trainer van Delft3D en is productmanager van onze D-Morphology software. Hij is actief betrokken geweest bij fysieke modelstudies van zandstranden en het ontwerp van kustsuppleties en heeft deelgenomen aan verschillende grote internationale onderzoeksprojecten gericht op de hydrodynamica en morfodynamica van kustgebieden, waaronder de effecten van zandwinning. Hij heeft ervaring met het opzetten en coördineren van grote veldmeet- en monitoringcampagnes.

Pieter Koen was projectleider bij Deltares voor het ontwerp, de effectbeoordeling, monitoring en evaluatie van de 20 miljoen kubieke meter grote "Zandmotor" megasuppletie langs de Zuid-Hollandse kust. Hij leidde twee deelprojecten binnen het Building with Nature onderzoeksprogramma en is goed bekend met natuurgerichte oplossingen voor de beheersing van kusterosie en kustherstelmaatregelen. Hij heeft mede leiding gegeven aan de toegepaste onderzoeksprogramma's "KPP B&O Kust" en "Kustgenese2" over de haalbaarheid, optimalisatie en effectbeoordeling van suppletiestrategieën, waaronder suppleties op eb-vloeddelta's. Pieter Koen heeft ook onze geïntegreerde kustzone masterplan studies in Saint-Louis Senegal geleid.

Deze pagina delen.