Over Renske de Winter

Dr. ir. Renske de Winter is gespecialiseerd in de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering op kust- en deltagebieden. Ze heeft gewerkt aan diverse projecten waarbij lange termijn ontwikkelingen integraal bestudeerd worden om op die manier een toekomst perspectief te ontwikkelen voor Nederland en delta’s wereldwijd.

Ze is geïnteresseerd in het bestuderen van klimaatverandering op regionale en lokale kust en deltacondities en het onderzoeken van adaptatiestrategieën aan deze veranderende watercondities. Dat zie je ook terug in de bedrijven waar ze heeft gewerkt en gestudeerd, met een master waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, een promotieonderzoek bij het KNMI en de Universiteit Utrecht en een positie als assistent-professor waar ze vloeistofmechanica en morfodynamiek doceerde naast haar onderzoeksactiviteiten.

Sinds ze bij Deltares werkt, heeft Renske meegewerkt aan assessments hoe Nederland zich kan aanpassen aan zeespiegelstijging, coördineerde ze een onderzoeksprogramma naar lange termijn delta ontwikkeling, deed internationale missies om de impact van klimaatverandering op delta’s en kustgebieden te onderzoeken (o.a. in de Filipijnen en Brazilië) en is betrokken bij diverse (inter)nationale onderzoek consortia.

Renske is een van de hoofdauteurs van de Deltascenario’s die in 2024 gepubliceerd zijn, waarin de opgaven voor waterbeschikbaarheid, wateroverlast en waterveiligheid in 2050 en 2100 in beeld is gebracht in opdracht van staf Deltacommissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze pagina delen.