Over Renske de Winter

Dr. Ir. Renske de Winter is expert op het gebied van de gevolgen van klimaatverandering voor de kust. Ze promoveerde op de invloed van de opwarming van de aarde op veranderingen in offshore golfklimaat en stormachtigheid en hoe die veranderingen de duinafslag langs de Nederlandse kust beïnvloeden. Na haar promotieonderzoek was ze betrokken bij de constructie van projecties voor extreme zeespiegelstijging en bij het lange termijn morfologische gedrag van de barrière-eilanden in de Waddenzee. Ze hecht veel waarde aan het combineren van de beoordeling van door de opwarming van de aarde veroorzaakte veranderingen met de lokale effecten die die veranderingen kunnen hebben op de schaal van lokale kusten en mogelijke aanpassingsmaatregelen voor die door klimaatverandering veroorzaakte effecten. Dat zie je ook terug in de bedrijven waar ze heeft gewerkt en gestudeerd, met een master aan de Technische Universiteit Delft en een promotieonderzoek bij het KNMI (Nederlands Metrologisch Instituut) en de Universiteit Utrecht.

De laatste jaren werkt ze met deterministische en statistische modellen. Verder was ze voor modelvalidatie en kalibratie betrokken bij vliegwerkzaamheden op stranden en op het barrière-eiland in Nederland. Ook werkte ze een aantal jaren als assistent-professor: naast onderzoek, doceerde ze vloeistofmechanica, morfodynamiek van door golven gedomineerde kusten en begeleidde ze BSc-, MSc- en PhD-onderzoek.

Klik hier voor Google Scholar Citaties

Deze pagina delen.