Over Robin Morelissen

Robin Morelissen is senior onderzoeker/adviseur op het gebied van kusthydrodynamica, intakes en outfalls en baggergerelateerde onderwerpen. Door het uitvoeren van vele projecten over de hele wereld heeft hij een brede ervaring en diepgaande kennis ontwikkeld op het gebied van getijden- en industriële afvoerhydrodynamica, dichtheidsgestuurde stromingen, spoelanalyses en (metocean) data-analyse. De heer Morelissen heeft met name ervaring met gekoppelde near- en farfield-modelleringstechnieken (pluimmodellering) die worden gebruikt in baggerpluimstudies en recirculatiestudies voor industriële in- en afvoer. De heer Morelissen speelt een sleutelrol in de ontwikkelingen rond de koppeling van near- en farfield-modellen en geavanceerde modelleringstechnieken in de ingenieurspraktijk.

Robin had als projectmanager een sleutelrol in (multidisciplinaire) projecten op het gebied van studies voor nieuwe landaanwinningen, spoelstudies, baggerwerken (sedimentverspreiding), impactstudies en recirculatiestudies. De heer Morelissen coördineert verder het team intake/outfall recirculatie en kusthydrodynamica binnen Deltares om het onderzoek en de dienstverlening op dit gebied af te stemmen op de eisen van de markt.

Robin is de regio manager voor het Midden-Oosten en de Golfregio

Deze pagina delen.