Over Rolien van der Mark

Dr. Ir. C.F. (Rolien) van der Mark is Rivierkundig ingenieur, werkzaam als senior adviseur-onderzoeker op het gebied van bevaarbaarheid van vaarwegen. Haar expertise richt zich op de interacties tussen waterwegen / waterweg-infrastructuur en scheepvaart, i.e., hoe beïnvloeden veranderende condities in een waterweg/rivier de binnenvaart en hoe beïnvloedt en gebruikt de binnenvaart de infrastructuur.

Ze is betrokken bij en verantwoordelijk voor diverse advies- en onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld over de klimaatbestendigheid van het hoofdvaarwegennetwerk, waterdiepte-voorspelling ten behoeve van de binnenvaart, scheepsgeïnduceerde waterbeweging en onderhoudsbaggerwerkzaamheden.

Haar expertisegebieden zijn:

  • Bevaarbaarheid van binnenwateren
  • Infrastructuur, sluizen
  • Droogte in relatie tot scheepvaart
  • Riviermorfodynamica en hydrodynamica
  • Rivier training
  • Bodemvormen
  • Numerieke modellering
  • Data analyse

Rolien van der Mark Google Scholar Citaties.

Deze pagina delen.