Over Ruben Imhoff

Dr. Ruben Imhoff is een hydrometeoroloog met een expertise in hydrologische modellering, korte-termijn neerslagverwachtingen (nowcasting), het gebruik van weerradar en hydrologische voorspelbaarheid binnen operationele waterbeheerssystemen. Wat betreft weerradar en nowcasting is Ruben het contactpunt binnen Deltares voor onderzoek naar en operationele toepassingen van deze onderwerpen.

Ruben is gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit. Binnen zijn onderzoek bestudeert en evalueert hij (radar) regenvalnowcastingtechnieken, voornamelijk met een focus op de toegevoegde waarde voor operationele waterbeheerssystemen en de hydrologische voorspelbaarheid van deze systemen. De belangrijkste operationele focus daarbij is de architectuur en implementatie van korte-termijn regenvalverwachtingssystemen voor snel-reagerende stroomgebieden en stedelijke gebieden. In dit vakgebied is Ruben ook betrokken bij de ontwikkeling van het open-source nowcastinginitiatief Pysteps. Rubens interesse en focus is op verschillende ruimtelijke schalen, van de stad tot grootschalige riviersystemen.

Daarnaast is Ruben één van de leiders van Deltares’ strategisch onderzoeksprogramma “Real-time Information”, waarin hij verantwoordelijk is voor onderzoek naar stedelijke overstromingen en zogenaamde forecastingsystemen hiervoor. En, Ruben is deel van WMO’s World Weather Research Programme stuurgroep “Integrated Prediction of Precipitation and Hydrology for Early Actions” (InPRHA).

Publicaties: Google Scholar

Deze pagina delen.