Over Sanne Muis

Dr. Sanne Muis heeft een achtergrond in overstromingsrisico's en is gespecialiseerd op het gebied van grootschalige kustoverstromingsrisicobeoordelingen. Haar promotieonderzoek was gericht op de ontwikkeling van een modelleringskader voor grootschalige risicobeoordelingen voor kustoverstromingen. Ze werkt aan de ontwikkeling van wereldwijde datasets van extreme zeespiegels en overstromingen voor zowel toekomstige als historische klimaten.

Ze heeft ervaring met het valideren en toepassen van hydrodynamische modellen voor het modelleren van getijden, stormvloeden en overstromingen, het modelleren van tropische cyclonen, het hanteren en verwerken van grote klimaatdatasets, het analyseren van directe schade en overstromingsrisico's, en het beoordelen van klimaatvariabiliteit en extreme waardenstatistieken. . Ze heeft ervaring met het schrijven van scripts voor data-analyse in Matlab, Python (xarray, numpy, pandas, basemap), geospatiale modellering in ArcGis en Qgis, en ervaring met het gebruik van high performance computing.

Sanne is (co-)auteur van vele wetenschappelijke artikelen in toonaangevende internationale tijdschriften en heeft haar werk gepresenteerd op grote internationale conferenties, zoals EGU en AGU. In 2017 ontving ze de Fulbright Visiting Scholar Award voor een bezoek aan Princeton University. Ze is de ontvanger van de AGU Natural Hazards Section Award 2019 voor Graduate Research. Sanne is tevens werkzaam als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar werkt ze aan de multi-schaalmodellering van zeespiegel en overstromingen als gevolg van tropische cyclonen. Daarnaast geeft ze colleges en begeleidt ze PhD-, MSc- en BSc-onderzoeken.

Deze pagina delen.