Over Sharon Tatman

Sharon Tatman MSc BSc is een expert op het gebied van Marine & Coastal Management met meer dan 20 jaar brede ervaring in toegepaste onderzoeksprojecten. Ze heeft een achtergrond in oceanografie en mariene ecologie, aardobservatie en monitoring. Gedurende haar hele carrière heeft ze gewerkt aan onderzoeks- en hoogwaardige adviesprojecten, waarbij ze samenwerkte met internationale en nationale overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en onderzoekspartners, om zo beleidsmakers en besluitvormers te ondersteunen bij hun planning en beheer van kust- en zeegebieden in verband met klimaatverandering en menselijk gebruik. Haar projecten omvatten een breed scala aan milieu- en beleidsgerelateerde onderwerpen, zoals milieueffectrapportages (o.a. landaanwinning en baggereffectstudies), wetenschap-beleidsinteractie (MSP, ICZM, onderzoek naar Europese richtlijnen zoals KRMS en Natura2000) en innovatieve monitoring van zee- en kustgebieden. Naast consultancyprojecten heeft ze ook onderzoek geleid, zoals het door de EU gefinancierde Horizon2020-project VECTORS, waar ze Workpackage co-leader was op het gebied van integratie en gegevensbeheer. Meer recentelijk is ze betrokken bij onderzoek naar energietransitie, waarbij ze zich met name richt op offshore hernieuwbare energieproductie en de impact ervan op mariene ruimtelijke ordening en het functioneren van het fysisch-ecologische systeem, met name in het Noordzeegebied.

Tussen 2008 en 2019 was ze afdelingshoofd binnen Deltares’ Marine & Coastal Systems Unit en verantwoordelijk voor de operationele en strategische aansturing van een team van circa 35 wetenschappers en ingenieurs.

Deze pagina delen.