Over Suzanne van der Meulen

Suzanne van der Meulen is senior onderzoeker en adviseur bij de afdeling Stedelijk Water- en Bodembeheer van Deltares. Zij is gespecialiseerd in de beoordeling en het beheer van functionele stedelijke waterkwaliteit. Als projectleider en onderzoeker is Suzanne betrokken geweest bij nationale en internationale toegepaste onderzoeksprojecten met betrekking tot:

  • Ontwerpprincipes voor stedelijke groene infrastructuur.
  • Building with Nature concepten voor steden en beoordeling van de toegevoegde waarde voor natuur en mens.
  • Het in kaart brengen van ecosysteemdiensten in het kader van waterbeheer, stedelijke (her)ontwikkeling en de Nederlandse Ecosysteembeoordeling.
  • Citizen science op het gebied van stedelijk waterbeheer.
  • De impact van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit.

Suzanne heeft ruime ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, en met kennisverspreiding naar professionals en studenten. Ze werkt intensief samen met gemeenten, ministeries, consultants, aannemers, universiteiten en andere kennisinstellingen. Suzanne initieerde en coördineerde ook een groot citizen science project in Amsterdam, 'Het Schone Water Experiment', waarvoor honderden burgers de waterkwaliteit in stedelijke grachten, rivieren en meren beoordeelden.

In 2023 rondde Suzanne haar promotieonderzoek FUNqyWATER naar functionele stedelijke waterkwaliteit af aan de Wageningen Universiteit. Dit onderzoeksproject omvat de beoordeling van het huidige en toekomstige gebruik van stedelijk oppervlaktewater in Toronto en Amsterdam, en de geschiktheid of stedelijk water voor meerdere menselijke gebruiksfuncties zoals aquathermische energiewinning, stedelijk vrachtvervoer en recreatie.


Deze pagina delen.