Over Thaiënne van Dijk

Thaiënne van Dijk is een expert in mariene systemen, met name op het gebied van offshore morfologie en morfodynamiek van de zeebodem, met een focus op zandgolven als gevolg van getijden. Ze breidde haar onderzoek uit naar het riviermilieu, met de nadruk op rivierduinen. Thaiënne voert multidisciplinaire (toegepaste) onderzoeksprojecten uit om Nederlandse ministeries en offshore-ingenieurs te adviseren over scheepvaartveiligheid, monitoringbeleid, locatieomstandigheden en milieu-impact. Onderzoek in de eco-morfodynamica bekijkt de onderlinge relaties tussen morfologie, morfodynamica, hydrodynamica en zandtransport op de zeebodem enerzijds en benthos-zoografie en holocene substraatsamenstelling anderzijds, met behulp van sidescan sonarbeelden, multibeam echoloding (bathymetrie en backscatter), sediment cores en monsters van bodemdieren.

Belangrijkste onderzoeksonderwerpen:

  • Mariene systemen, morfodynamiek van de zeebodem, offshore, zandgolven veroorzaakt door getijden, continentaal plat, hydrografie
  • Rivier bodemstructuren, morfodynamiek van rivierduinen
  • Biogeomorfologie, ecomorfodynamica, mariene habitat mapping
  • Geofysische technieken: interpretatie van seismische, side-scan en multi-beam sonar- en gronddoordringende radargegevens, zeebodemsedimentkartering met behulp van multibeam backscatter
  • Kwartaire geologie, mapping, stratigrafie
  • Glaciofluviale sedimentologie in verband met extreme overstromingen (jökulhlaups en door golven veroorzaakte overstromingen); glaciologie en hydrologie van gletsjers van het golftype; moderne en oude gletsjerlandschappen; land systemen

Deze pagina delen.