Over Ton Peters

De heer Ton Peters is een deskundig adviseur werkzaam bij Deltares met een brede expertise op het gebied van elektrotechniek, geotechnische instrumentatie, geotechniek, risicobeoordeling, aanpassing aan klimaatverandering, crisisbeheersing en bedrijfskunde. In zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor internationale business development en projectmanagement van Europese onderzoeksprojecten en onderzoeksprojecten in samenwerking met de internationale industrie.

Projectvoorbeelden zijn: gedrag zachte bodems (CREEP), impact van extreem weer op vitale infrastructuur (INTACT), veilige levensduurverlenging van verouderde infrastructuur (SafeLife-x) en een nieuwe methode om lekkage in de bodem af te dichten met biotechnologie (BioSealing).

De heer Ton Peters is ook lid van het crisismanagementteam van Deltares, dat 24/7 vitale expertise kan mobiliseren in geval van gevaren zoals overstromingen, droogtes en mislukte constructies.

Deze pagina delen.