Over Zheng Wang

Als senior specialist / expert adviseur bij Deltares heeft prof. Wang een sleutelrol gespeeld bij de ontwikkeling van modellen voor sedimenttransport en morfologische ontwikkeling in estuariene omgevingen. Hij is betrokken geweest bij verschillende adviesprojecten (Nederland, Verenigd Koninkrijk, India, Spanje, Duitsland, Indonesië, Bangladesh, België, China (inclusief Hongkong en Taiwan)) op het gebied van hydrodynamica, sedimenttransport, morfologie en milieu-impact in rivieren , estuaria en kustgebieden. Hij heeft ook gewerkt aan verschillende onderzoeksprogramma's, waaronder EG-onderzoeksprogramma's sinds het begin van de jaren negentig.

Als deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Delft begeleidt prof. Wang MSc- en PhD-studenten die hun proefschrift voorbereiden op het gebied van riviertechniek en estuariene geomorfologie. Hij speelt een belangrijke rol in een aantal onderzoeksprogramma's bij de afdeling Waterbouwkunde, onder andere bij het STW-project “Ecomorfologie van estuaria en getijbekkens” (Vervolg op het project “Zand-slibscheiding in estuaria en getijdelagunes”) en het Building with Nature-project “morfologische koppeling tussen getijdenbekkens en hun eb en vloed delta's in de Zuidwestelijke Delta'. Met zijn Chinese achtergrond speelt hij een sleutelrol in de samenwerking met verschillende universiteiten en instituten in China. Hij initieerde en beheerde het KNAW-project “Effecten van menselijke activiteiten op de eco-morfologische evolutie van rivieren en estuaria” in het kader van het Programma Strategische Wetenschappelijke Allianties tussen China en Nederland. Ook initieerde hij het project “Fate or future of intertidal flats in estuaries and tidal lagunes – Effects of Climate change and anthropogenic activities” in het kader van het reeds door NWO gesubsidieerde Sino-Dutch Joint Scientific Thematic Research Programme. Hij fungeert als projectmanager van de NL-kant.

Ten slotte is prof. Wang de auteur van vele publicaties over de genoemde onderwerpen, die werden gepresenteerd op internationale conferenties en in wetenschappelijke tijdschriften.

Deze pagina delen.