Bangladesh vroeg om een samenhangende en coördinerende langetermijnvisie, en tegelijkertijd pragmatische ondersteuning om financiering te stroomlijnen en projecten te realiseren. Het Nederlands consortium met o.a Twijnstra en Gudde, Defacto, Alterra en Deltares ging samen met Bangladeshi collega’s en stakeholders de uitdaging aan.

Adaptatiestrategie voor het watermanagement en kustbeheer

Deltares richtte zich vooral op de adaptatie binnen de onderdelen resource management (water en land) en adaptatiestrategieën voor het watermanagement en kustbeheer.

Consortium weerspiegelt veelheid aan benodigde expertise

In 30 maanden heeft het consortium een duurzame en gedragen strategie en een uitvoeringsprogramma ontwikkeld voor de watergerelateerde problemen in het land. De Nederlandse ambassade en het Ministery of Planning in Bangladesh waren de opdrachtgevers voor dit Deltaplan Bangladesh 2100.

Deze pagina delen.