Bodemsystemen impressie
Bodemsystemen sfeerafbeelding

Om hier antwoorden op te vinden werkt Deltares samen met Gemeente en Provincie Utrecht, BodemenergieNL, If Technology, KWR. Het onderzoek richt zich op bodemenergiesystemen tot een diepte van ongeveer 250 meter. Allereerst wordt gekeken naar het effect van de systeemdichtheid op energie en kostenbesparing en het effect van toename in het aantal systemen op de totale energiebesparing. Daarnaast wordt er gekeken in hoeverre het samenvoegen van losse systemen leidt tot het beter benutten van de ondergrond.

WKO warmte koudeopslag schematisch
Werking WKO systeem

De resultaten worden getest in een casestudie in Utrecht centrum en levert uiteindelijk een kader met beoordelingscriteria bodemenergiesystemen in drukke gebieden. Dit kader kan direct worden gebruikt door ambtenaren, vergunningverleners en ontwerpers in alle gebieden in Nederland met veel bodemenergiesystemen.

Deze pagina delen.