Het klimaat is aan verandering onderhevig. Het besef om adaptatiemaatregelen te treffen dringt steeds meer door bij overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Barrières zoals het ontbreken van urgentie, krimpende budgetten en conflicterende belangen spelen niet alleen een rol tijdens de verkenningsfase van klimaatadaptatie strategieën. Juist ook tijdens de implementatiefase lopen uitvoerders tegen deze uitdagingen aan. Partijen hebben bij de implementatie van strategieën vaak de neiging om de toekomst dicht te timmeren in robuuste overeenkomsten. Iedere partij probeert zijn risico’s tot een minimum te beperken.

Implementatie van adaptatiestrategieën of maatregelen

Met dit project heeft het consortium (Deltares, Alterra/Wageningen UR, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Provincie Noord-Brabant) samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatiestrategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij kan spelen. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die het keuzeproces ondersteunt richting implementatie van adaptatiestrategieën of maatregelen.

Methodiek: vragenlijst, serious game en beleidsarrangementen canvas

Deze methodiek bestaat uit een vragenlijst, een serious game en een beleidsarrangementen canvas die op basis van actiegericht onderzoek in twee cases en door middel van diverse interactieve sessies daarbuiten is ontwikkeld. Voor deze methode zijn mogelijke arrangementen die in meer of mindere mate flexibel kunnen worden ingezet in beeld gebracht, in combinatie met vormen van reflexieve monitoring.

Meer informatie

Deze pagina delen.