TU Delft, Greenvis, Deltares en andere partijen onderzoeken samen de technische, en economische haalbaarheid van het zogenoemde ‘DeZONNET’-concept. Het concept bestaat uit een laagtemperatuur warmtenet dat wordt gevoed met warmte van de zon door ‘PVT’- panelen, die zowel elektriciteit als warmte opwekken. Deze warmte wordt deels direct benut en deels via seizoensopslag in één of meerdere WKO-systemen opgeslagen, waardoor een minimale externe input van energie nodig is. Met het ontwerp wordt met weinig inzet van externe elektriciteit in de warmtebehoefte voorzien, zonder andere warmtebronnen. Dit leidt niet alleen tot een aardgasvrije oplossing maar tevens tot een directe maximale CO₂-besparing.

Toepasbaar in bestaande woonwijken

Uniek aan het project is dat bestaande technologieën worden gecombineerd tot een wijkenergieconcept waarmee lokaal opgewekte energie maximaal wordt benut. De lokaal opgewekte warmte wordt met een warmtepomp per huishouden verhoogd in temperatuur om de woning te verwarmen en warmtapwater te maken. Elk individueel systeem wordt gekoppeld aan een laagtemperatuur warmtenet en WKO voor uitwisseling en seizoensopslag van warmte. Deze combinatie maakt het mogelijk in nieuwe én bestaande woonwijken het DeZONNET-concept toe te passen.

principe DeZONNET-concept
principe DeZONNET-concept

De deelnemende partijen onderzoeken de technische en economische haalbaarheid en kijken ook naar de maatschappelijke aspecten, waaronder welke bewoners willen meedoen en onder welke voorwaarden. Deltares onderzoekt of dat het warmtenet snel genoeg warmte kan leveren van huis naar wijk en vice versa oftewel een stabiele regeling. “Met ons rekenmodel WANDA simuleren we alle leidingen, aansluitingen van de systemen en de verschillende temperaturen op huis- en wijkniveau”, vertelt Sam van der Zwan, Expert leiding hydraulica bij Deltares. “Hiermee kunnen we spelen met alle componenten en kijken hoe we tot de best haalbare regeling kunnen komen”. Daarnaast maakt Deltares een ontwerphandleiding voor het DeZONNET- concept, zodat het ook toegepast kan worden op andere woonwijken.

DeZONNET logo

Eind dit jaar zijn de resultaten bekend. Het consortium voor DeZONNET-concept bestaat uit: TU Delft faculteit Bouwkunde, Deltares, Stichting DE Ramplaan en project SpaarGas, Greenvis, De WarmteTransitieMakers, ENGIE, Triple solar en Fortes Energy Systems. Het project wordt gesubsidieerd door de RVO vanuit de Topsector Energie en is onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord dat 8 maart 2019 is ondertekend.

Software

Deze pagina delen.