Inklinking versnellen

Sediment, bagger of waterige specie die overblijft bij mijnprocessen wordt opgeslagen in speciale afgedekte gebieden. Bagger kan, eenmaal ontwaterd, worden hergebruikt om land aan te leggen (denk aan Marker Wadden), om dijken te versterken of om gebieden op te hogen. Ontwatering en het sterk genoeg maken van dit materiaal duurt nu lang en lukt ook niet altijd even goed. Omdat we het materiaal niet circulair gebruiken neemt het kostbare ruimte in, en moet er voor bouwen, ophogen en versterken materiaal worden aangekocht.

Oligochaete wormen versnellen de inklinking, doen dit milieuvriendelijk en hebben in het geval van het mijnafval zelfs geen last van de vervuiling. Ook de mine tailings (waterige specie met mijnafval) moeten zo snel mogelijk ontwatert. De labonderzoeken zijn ook hiervoor veelbelovend en met onze partners in Canada doen we veldproeven en wordt de opschaling van de toepassing met mijnafval verder onderzocht.

Solid content evolution as a function of time for a tailings bed
Solid content evolution as a function of time for a tailings bed, as well as for two tailings bed treated with worms. The increase in Sc is 100% larger than in the absence of treatment. The dewatering process is also faster, achieving equilibrium weeks – months before equilibrium in the absence of treatment.

In Nederland kan deze natuurlijke oplossing bijdragen aan het circulair gebuik van bagger als grondstof.

Innovatief idee geïnspireerd door bodem Markermeer

Het idee om Oligochaete-wormen te gebruiken om het sediment sneller te verdichten, is afkomstig van onze experts uit de samenwerkende disciplines: ecologie, biologie, engineering, bodemwetenschappen en geotechniek die op hun beurt zijn geïnspireerd door natuurlijke processen in de bodem van de Markermeer. Onze experimentele faciliteiten, met name het fysisch laboratorium, waren belangrijk om de werkzaamheid van deze technologie aan te tonen en om mogelijke verbeteringen te testen en te kwantificeren.

Close-up of the water-bed interface at a treated bed
Close-up of the water-bed interface at a treated bed. The worms travel up and down the bed seeking for sustenance, and leaving a network of tunnels throughout the bed. These tunnels favour dewatering, and improve reclamation time to a relevant extent.


Deze pagina delen.