In SafeLife-X inventariseren elf Europese partners, waaronder Deltares, de stand van zaken in wetenschap en techniek op dit gebied. Doel is om te komen tot een Strategische Research Agenda en een Roadmap om kennis te implementeren in de praktijk. Daarmee kunnen beheerders hun onderhouds- en vervangingsstrategie (lifecycle management) verbeteren.

Business cases

SafeLife-X is gestart met een inventarisatie van de problemen die beheerders ervaren. Binnen de huidige stand van de wetenschap is gezocht naar een technologie die die problemen kan oplossen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met lange termijn problemen zoals klimaatbestendigheid en veranderd gebruik van een constructie. Deltares schrijft implementatievoorstellen vanuit haar achtergrond van risico gestuurd denken en technische expertise. Deze onderbouwen we met business cases, waarin we laten zien hoe een oplossing economisch rendabel kan zijn. We betrekken daarin ook andere baten zoals meerwaarde voor het milieu. Een van die business cases is het onderzoek naar de levensduur van de sluizen in de Rijn bij Driel, Amerongen en Hagestein.

SRA en Roadmap

Tijdens het twee jaar durende project vinden veel workshops plaats om zo kennis te kunnen delen. Ook bepalen de partners daarin samen welke modellen en tools voor onderhoudsbeleid en kostenbatenanalyses het meest kansrijk zijn. Dit leidt in de loop van 2015 tot een Roadmap waarin de implementatie van bestaande state of the art techniek en tools beschreven is. Daarnaast is uit de inventarisatie af te leiden op welke gebieden nog essentiële kennis mist. Dit wordt vastgelegd in een Strategische Research Agenda, die aansluit bij de onderzoeksagenda van de Europese Unie (EU Grand Challenges en Horizon 2020).

Sluis bij Hagestein
Sluis bij Hagestein

Kruisbestuiving

De sectoren infrastructuur en industrie hebben allebei een andere aanpak in onderhoudsmanagement. Binnen SafeLife-X profiteren ze van elkaars ervaring. Zo is de industriële sector verder in het toepassen van risk based inspections, met modellen die infrabeheerders kunnen overnemen. Het toegankelijk maken van ‘ best practices’ uit beide sectoren levert direct toepasbare kennis op. Deltares draagt vooral bij met kennis van infrastructurele processen.

Deze pagina delen.