Erfenis uit het verleden

De verandering van ons landschap, veroorzaakt door zeespigelstijging, klimaatverandering en menselijk ingrijpen, is nauwelijks zichtbaar aan het oppervlakte. Toch zijn deze ontwikkelingen van groot belang voor hoe Nederland er vandaag de dag uit ziet, waarom verschillende gebieden worden gebruikt voor verschillende doeleinden, en waarom sommige gebieden moeten worden beschermd. Bovendien laat het de enorme invloed van het menselijk ingrijpen op de omgeving zien en wat de gevolgen zijn van extreme natuurverschijnselen op het verloop van de geschiedenis.

Leren van de ondergrond

Belangrijke informatie over het veranderen van landschappen wordt vastgelegd in het zand, de klei en de veenlagen onder onze voeten. Door deze geologische gegevens te verzamelen en te interpreteren, en de verschillende aardlagen te dateren, waren onderzoekers in staat om in kaart te brengen hoe het Nederlandse landschap eruit zag in verschillende fasen van onze geschiedenis.

Paleo-maps

Deze kaarten van het kustgebied van Nederland, met inbegrip van de steden Amsterdam, Leiden en Utrecht, laten ons landschap zien op bepaalde momenten van de geologische geschiedenis. In dit geval 3850 voor Christus en 1850 na Christus. In 3850 voor Christus lag de kust veel verder landinwaarts ten opzichte van de huidige situatie en bedekte veen een groot deel van de regio. In 1850 na Christus, was de situatie heel anders, waren laaglanden teruggewonnen van de zee en beschermt een band van zandduinen onze kust.

Paleo-map at 2750 BC of the present day area of the port of Rotterdam.
Paleo-map at 2750 BC of the present day area of the port of Rotterdam.

Deze pagina delen.