Daarbij aansluitend bestaat er behoefte aan een strategie voor beheer & onderhoud, welke ook een geschikte risicobenadering bevat, met als doel de levensduur van asfaltdijkbekledingen te optimaliseren. In de nabije toekomst zal er een aanzienlijke hoeveelheid asfaltdijkbekleding worden vervangen. Hiervoor wordt een leidraad functioneel specificeren gemaakt, waarmee voor een duurzamere asfaltconstructie kan worden gekozen.

asphalt revetments Krammerslikken

In een gezamenlijk project met STOWA en Waterdienst werken we aan het optimaliseren van de (nog resterende) levensduur van de asfaltdijkbekledingen, via verantwoord beheer en onderhoud, inclusief een verbeterde periodieke toetsing. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • De modellering van het gedrag van de bekleding onder extreme belastingen wordt verbeterd, waarbij ook breuksterkte en reststerkte worden meegenomen. Voor de validatie wordt gebruik gemaakt van beheersgegevens en de resultaten van laboratoriumproeven.
  • De toetsingsprocedure wordt verbeterd en er komt een aanpak voor het monitoren van asfaltdijkbekledingen na een eerste gedetailleerde toetsing.
  • Er wordt een faalkansbenadering opgesteld, zodat duidelijk wordt met welke mate van zekerheid de bekleding aan de door het Rijk vast te stellen eisen en normen voldoet.
  • Er wordt een beheer- en onderhoudsmethode uitgewerkt, aan de hand waarvan een beheerder zijn periodieke onderhoud kan plannen en ook kan inschatten op welke termijn vervanging of grootschalige reparatie van de bekleding nodig is.
  • Er wordt gewerkt aan het specificeren van functionele eisen bij onderhoud en verbeteringswerken.

Het beoogde onderzoek levert als hoofdproducten: een handreiking voor continu inzicht in de sterkte van asfaltdijkbekledingen, een leidraad voor functioneel specificeren van asfaltdijkbekleding, en een toetsmethode voor asfaltdijkbekleding (WTI-2017).

Deltares werkt binnen dit project samen met de TU Delft en KOAC NPC.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=VzmVyyju7bQ

Deze pagina delen.