nieuwe generatie modelschematisaties RWS met de D-HYDRO Suite Software

In het ochtendprogramma kwam het ontwikkeltraject van deze zesde generatie modellen aan de orde. Dit traject is in 2016 gestart en op dit moment zijn er al meer dan vijftig modellen beschikbaar. Dit betreft zowel 2D als 3D-modellen. De stand van zaken en de lopende ontwikkelingen van de D-HYDRO Suite werd toegelicht. Tevens werd de doorontwikkeling van pre- en postprocessing in HYDROLIB 2.0 en de daarbij beoogde samenwerking met adviesmarkt onder de aandacht gebracht. Tot slot werd uiteengezet hoe deze modellen bij RWS toegepast zullen worden.

RWS-WVL gaf aan het einde van de ochtend het formele startschot voor de in gebruik name van de D-HYDRO Suite software en de modelschematisaties voor RWS-toepassingen.

De presentaties kunnen aan de linkerkant van deze pagina worden gedownload.

Ter info:

Voor opdrachten voor RWS kunnen modellen worden aangevraagd via de website van het InformatiePunt voor de LeefOmgeving (afgekort: IPLO), de vervanger van de voormalige Helpdeskwater.

Hier zijn ook de factsheets van de zesde generatie modellen terug te vinden.

Deze pagina delen.