De satellieten komen herhaaldelijk over hetzelfde gebied en daardoor komt er ook veel meer informatie beschikbaar. Op dit moment is dat op deze schaal niet met andere meetmethodes te doen.

Golven die je op de oceaan vindt

Het onderzoek wordt gedaan in het Atlantic Basin van Deltares. In dit basin van 650 m² kunnen diverse golfpatronen worden nagemaakt, ook golven die je alleen op de oceaan vindt. De instrumenten die normaal op de satelliet zijn bevestigd worden hier getest. Werken deze instrumenten ook als het om plastics gaat? De meeste onderzoekers zijn hoopvol.

Anton de Fockert, stromingsdeskundige bij Deltares; ‘’Plastics verstoren de golven op de oceaan en die verstoring wordt door de satelliet gemeten. Het is een Europese aangelegenheid want onderzoekers uit bijv. Portugal, Spanje en Schotland kijken nu ook in ons basin of er aanpassingen moeten worden gedaan aan hun instrumenten of met welke frequenties ze de plastics het best kunnen detecteren.’

Atlantic basin onderzoek
Atlantic Basin onderzoek met plastics.

Als het lukt wat gaan we dan vervolgens doen

Als de proeven in januari 2022 worden afgerond dan weten we of we met de satelliet die al in de ruimte is plastics kunnen volgen. Mocht dit niet zo zijn dan kan er worden besloten om een speciale satelliet te maken. Peter de Maagt onderzoeker van ESA; ‘het is duidelijk dat Europese landen dit als een grote kans zien om de plasticsvervuiling in zee aan te pakken’. Anton de Fockert; ‘als Deltares zijn we bij diverse plasticonderzoeken betrokken. Met metingen en modellen kunnen we beter bepalen waar het naar toe drijft en waar het vandaan komt. Dan kun je daar, vaak op land, je maatregelen nemen. Na het nemen van de maatregelen kunnen de metingen weer gebruikt worden om te controleren hoe effectief de maatregelen zijn. Hierdoor zijn de metingen op meerdere vlakken belangrijk voor het plastic onderzoek. Andere collega’s kijken weer hoe lang plastics in het water of de bodem blijven zitten en of dat kwaad kan. Het lijkt erop dat we hiermee onze modellen en informatievoorziening behoorlijk kunnen verbeteren. Dan krijg je betere maatregelen. Dat is goed nieuws voor het leven in de oceaan maar uiteindelijk ook onszelf.’

We doen meer met satellieten

Deltares gebruikt meer data van satellieten om inzicht te krijgen in waterstanden, golven en waterkwaliteit bijvoorbeeld algenbloei,. Het verwerken van satellietdata in modellen om die vervolgens zichtbaar te maken voor iedereen die ze wil gebruiken doen we bijvoorbeeld in BlueEarth.

Deze pagina delen.