De applicatie is onlangs bijgewerkt en geeft nu een goed beeld van de nutriëntenproblematiek in Nederland tussen 1990-2020. Hij toont per monitoringslocatie, waterbeheerder en/of stroomgebied waar de waterkwaliteit in de loop der jaren verbetert, waar die verbetering achterblijft of waar de kwaliteit zelfs verslechtert. Zo’n landelijk eenduidig overzicht is belangrijke input voor gebiedsgericht beleid ten aanzien van eutrofiëring van Nederlandse wateren.

De applicatie is ontwikkeld door Deltares in opdracht van het Ministerie van I&W. KRW-NUTrend is beschikbaar op computer en/of tablet. Op de smartphone werkt de applicatie vooralsnog niet.

De data uit KRW-NUTrend zijn gebruikt als bouwsteen voor het rapport ‘KRW - Toestand- en trendanalyse voor nutriënten’. In het rapport is een uitgebreide analyse van de verzamelde data gegeven.

startpagina KWR NUTrend
Startpagina KWR NUTrend.

Deze pagina delen.