Op maat gemaakte hydrodynamische instrumenten

Measurements during modelling of the construction of the Venice flood barrier
Deltares ontwikkelt instrumenten op maat voor het meten van waarden in water en watermengsels, zowel in hydraulische faciliteiten als in de praktijk. De gemeten waarden zijn in het algemeen het waterniveau, de watersnelheid, bathymetrische elevaties, stroomsnelheid, slibconcentratie en slibtransportsnelheden. Voor de meeste waarden hebben we instrumenten die gebruik maken van verschillende meetprincipes, zodat we de optimale meetoplossing kunnen bieden voor elke situatie. Aangezien we de meettechnieken ook zelf toepassen in het veld en in onze eigen fysieke modellen, zijn onze systemen robuust, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk.

We leveren onze instrumenten aan klanten zoals andere laboratoria, universiteiten en ingenieursbureaus. De instrumenten worden in onze eigen werkplaatsen gebouwd en geijkt en ze kunnen worden aangepast aan de omstandigheden. Onze nieuwste producten zijn een slibmeter voor het meten van de omvang van baggerpluimen, een meetstation voor het bepalen van golfhoogte en golfrichting in combinatie met windsnelheid en windrichting, en een meetstation voor het bepalen van de dissipatie van scheepsgolven in vegetatie.

Technische specificaties van instrumenten

Elektromagnetische snelheidsmeters

We produceren en ontwikkelen elektromagnetische snelheidsmeters die over de hele wereld worden verkocht. Ze meten de snelheid van het water zelf (zonder toevoeging van deeltjes) en ze leveren robuuste resultaten..

Sensoren, waaronder elektromagnetische snelheidsmeters, voor sedimentonderzoek

Sensoren, waaronder elektromagnetische snelheidsmeters, voor sedimentonderzoek

Golfmeters

Golfhoogtemeters

Onze resistieve golfhoogtemeters maken gebruik van de weerstand van het water. Ze zijn voorzien van referentie-elektroden zodat de ijking niet wordt beïnvloed door de geleidbaarheid (of de temperatuur) van het water. Herijking is daardoor zelden noodzakelijk. De speciaal voor gebruik in de nieuwe Deltagoot aangepaste meters zijn uitgerust met meetelektroden (draden) van een titaniumlegering met optimale elektrische en mechanische eigenschappen. Deze veroorzaken een minimale verstoring van het water, ze geven robuuste signalen zonder uitschieters en ze leveren een uitstekende nauwkeurigheid en lineariteit over een waterstandsbereik van acht meter.

golfmeters in de nieuwe Deltagoot

In-house ontwikkelde, minimaal-intrusieve, resistieve type golfhoogtemeters in de nieuwe Deltagoot