2D- en 3D- technieken

We maken de sprong van puntmetingen naar oppervlaktemetingen en 3D- snelheidsvectoren in een vlak, omdat stromingspatronen inherent multidimensionaal zijn. Geavanceerde meettechnieken die normaal voor kleinschalige, academische toepassingen worden verder ontwikkeld voor het gebruik in grootschalige experimentele faciliteiten. We werken met 3D Particle Image Velocimetry (PIV) in golf- en meerfase-pijpstromingen waarin we volledige snelheidsvelden meten met drie snelheidscomponenten. Met laserscanners meten we veranderingen in bathymetrie en schade aan constructies zoals golfbrekers. Daarnaast gebruiken we lasertechnieken om de voortplanting van golffronten te meten over steile zeebodems en nabij constructies.

Deltares is ook betrokken bij de praktische toepassing van de meetgegevens en het zoekt naar steeds betere manieren waarop de metingen kunnen leiden tot betere antwoorden op actuele maatschappelijke vragen.

Stereofotografie geeft nauwkeurige 3D weergave

Onze stereofotografietechnologie meet de bodemhoogte rondom constructies. We leggen referentiemarkers rond de constructie en maken met een dubbele camera foto’s vanuit verschillende hoeken. Onze interne tools detecteren de referentiemarkers en bepalen de cameraposities. Met de verschuiving tussen de linker- en de rechterfoto worden pixels omgezet in 3D-coördinaten. Zo krijgen we een nauwkeurige 3D-weergave van de bodem in hoge resolutie.

stereometingen, stereofotografie
Stereofotografische meting van een stortsteen-golfbreker

We passen deze techniek veelal toe om erosie en vervorming van bodembeschermingen rondom offshore constructies te meten, bijvoorbeeld windturbinefunderingen. Deze techniek meet de bodem rond en tussen complexe constructies zonder schaduweffecten.

Stereofotografie
Stereofotografie meet erosie en vervorming rondom offshore constructies

Laserscanner

Een laserscanner kan ook worden gebruikt voor het meten van de waterelevatie langs een lijn met een hoge ruimtelijke resolutie. We kunnen waterelevaties meten in kleinschalige goten over meer dan 10 meter en in grootschalige goten kunnen we de golfoploop meten, inclusief de ruimtelijk variërende diepte van de oplooptong.

Deze pagina delen.