2D- en 3D- technieken

We maken de sprong van puntmetingen naar oppervlaktemetingen en 3D- snelheidsvectoren in een vlak, omdat stromingspatronen inherent multidimensionaal zijn. Geavanceerde meettechnieken die normaal voor kleinschalige, academische toepassingen worden verder ontwikkeld voor het gebruik in grootschalige experimentele faciliteiten. We werken met 3D Particle Image Velocimetry (PIV) in golf- en meerfase-pijpstromingen waarin we volledige snelheidsvelden meten met drie snelheidscomponenten. Met laserscanners meten we veranderingen in bathymetrie en schade aan constructies zoals golfbrekers. Daarnaast gebruiken we lasertechnieken om de voortplanting van golffronten te meten over steile zeebodems en nabij constructies.

Deltares is ook betrokken bij de praktische toepassing van de meetgegevens en het zoekt naar steeds betere manieren waarop de metingen kunnen leiden tot betere antwoorden op actuele maatschappelijke vragen.

Technische specificaties

Stereofotografie

Onze stereofotografietechnologie kan worden gebruikt voor het meten van bathymetrieën en constructies die een wateroppervlak doorsnijden. Hierdoor kunnen metingen worden uitgevoerd zonder dat na elke test het bassin moet worden geleegd.


stereometingen, stereofotografie
Stereofotografische meting van een stortsteen-golfbreker

Laserscanner

Een laserscanner kan ook worden gebruikt voor het meten van de waterelevatie langs een lijn met een hoge ruimtelijke resolutie. We kunnen waterelevaties meten in kleinschalige goten over meer dan 10 meter en in grootschalige goten kunnen we de golfoploop meten, inclusief de ruimtelijk variërende diepte van de oplooptong.

Deze pagina delen.