Droge voeten

Klimaatverandering legt meer dan ooit een grote druk op waterveiligheid. Jaarlijks sterven er gemiddeld 7000 mensen in de wereld als gevolg van overstromingen (bron: UNESCO). De economische schade is op dit moment 22 miljard euro per jaar en neemt alleen maar toe als we niets doen. Om veilig te kunnen wonen en droge voeten te houden – tegen beheersbare kosten – zijn nieuwe, innovatieve maatregelen nodig. Bijvoorbeeld niet alleen ‘harde’ keringen, maar ook ‘zachte’ maatregelen waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke processen, kunnen een oplossing bieden. Van veel innovatieve oplossingen is er nog te weinig kennis. Proeven op ware grootte, in de Deltagoot, bieden hiervoor uitkomst.

Golven tot 4,5 meter hoog

De bouw van de nieuwe Deltagoot is in september 2012 begonnen, met Ballast Nedam Infrastructuur als aannemer. De nieuwe goot is 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 meter breed. De lengte van deze faciliteit is noodzakelijk om golfvervorming over geleidelijk oplopende kustprofielen te kunnen simuleren. De diepte is nodig om tot 4,5 meter hoge golven op te kunnen wekken. Nergens ter wereld kunnen zulke hoge golven worden opgewekt. Om deze hoge golven te kunnen creëren, is een 10 meter hoog golfschot (geleverd door de Amerikaanse firma MTS) nodig, dat met hydraulische cilinders heen en weer bewogen wordt.

9 miljoen liter water

Naast de nieuwe Deltagoot ligt een waterreservoir, met hierin 9 miljoen liter zoet water. Dit is vergelijkbaar met vier Olympische zwembaden (50 x 25 X 2 meter). Het reservoir ligt parallel aan de goot, onder het maaiveld. Drie pompstations kunnen het water tussen het reservoir en de goot met een capaciteit van 1000 liter per seconde verpompen. Ook tijdens de testen, zodat niet alleen hoge golven kunnen worden opgewekt, maar ook een variërende waterstand door stormopzet of een getij kan worden gesimuleerd. Dat is van belang voor onderzoek naar schade aan bijvoorbeeld dijkbekledingen.

Testen dijkbekleding Afsluitdijk
Testen dijkbekleding Afsluitdijk

Opdrachtgevers

Met de Deltagoot kan Deltares voor nationale en internationale opdrachtgevers, overheid en bedrijfsleven, onderzoek uitvoeren. Belangrijke klanten zijn bijvoorbeeld het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), de EU, aannemers, energiebedrijven, ontwikkelaars van duurzame energieconcepten en betonfabrieken.

Toepassingen

Ontwerpen van waterkeringen, duinen en golfbrekers kunnen in de Deltagoot worden getest, zodat de opdrachtgever uiteindelijk de beste en meest kostenefficiënte, toekomstbestendige oplossing kan kiezen. Ook is de Deltagoot dermate geschikt voor het testen van golfbelastingen op offshore constructies, zoals windturbines, olieplatforms en bescherming van kabels en pijpleidingen.

Soorten onderzoek

De Deltagoot is bedoeld voor onderzoek waarbij voor het resultaat het gedrag van zowel de grootschalige waterbeweging maar ook detailstroming in kleine ruimtes tussen stenen en zand of klei belangrijk zijn. Het is niet goed mogelijk om dit op kleine schaal allemaal goed weer te geven. Dit soort proeven kan nu op ware schaal in de Deltagoot gedaan worden. Typische metingen die in de Deltagoot kunnen worden uitgevoerd zijn golfhoogtes, golfdrukken en -krachten, stroomsnelheden, golfoverslag en metingen van schadeontwikkeling en dwarsprofielwijzigingen.

Technische specificaties

Afmetingen golfgoot

 • Lengte o.a. ca 291m
 • Breedte: 5 m
 • Diepte: 9,5 m.

Golfgenerator

 • Slag (top-top): 7 m
 • “Dry-back”, piston-type golfschotaandrijving (translerend schot, 4 pistons)
 • Tweede-orde golfsturing
 • Uitgerust met Actieve Reflectie Compensatie
 • Geïnstalleerd elektrisch vermogen voor het genereren van golven: 1,9 MW
 • Ontwerp en leverancier golfmachine: MTS (USA)).

Golfkarakteristieken

 • Maximale regelmatige golfhoogte H max,r: 3,3 m
 • Maximale golfhoogte H = 4,5 m
 • Maximale significante golfhoogte Hm0: 2,2 m
 • Golfspectrum piekperiode (Hm0 = 2,2 m): 5,7 s < Tp < 13,4 s
 • Golfperiode 1 s < T < 20 s.

Bijzonderheden

 • Reservoir (lengte, breedte, diepte gelijk aan gootafmetingen).
 • Pompen tussen goot en reservoir om getij of windopzet na te bootsen en afzonderlijke delen van de goot te vullen of te legen.Meetsponning (breedte 9 m, diepte 10 m, lengte 1,5 m).
 • Gootkraan (2 hijskatten van elk 125 kN).
 • Sleep/meetwagen (maximale snelheid 1 m/s en sleepkracht 10 kN).

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=ooL_T5S2wbo

Deze pagina delen.