Natuurlijk testen we constructies op veiligheid maar tegelijkertijd is dit een uitgelezen kans om levensduur te bepalen, hergebruik van materiaal of combinaties met bijvoorbeeld nature based solutions toe te passen. Kortom ook nieuwe uitdagingen die voortkomen uit diverse nationale en internationale agenda’s en afspraken zoals over de circulaire economie, de SDG’s, het Parijs Klimaatakkoord en de afspraken over biodiversiteit kunnen we oppakken.

Denk hierbij aan

  • drijvende energie-eilanden in het deltabassin,
  • kustriffen bedacht door het midden- en kleinbedrijf in de Scheldegoot,
  • plastic vinden op de oceaan met satellieten in Atlantic Basin
  • en wilgenbomen in de Deltagoot, onze grootste golfgoot
  • ontgronding en bodembescherming bij offshore windfundering

Meten met de laatste technieken

Door de uitgebreide ervaring met het verschalen van constructies en omstandigheden maar zeker ook door de actieve golfreflectiecompensatie die de terugkerende golven in de faciliteit compenseert, is elk onderzoek betrouwbaar en representatief. We gebruiken de laatste meetinstrumenten zoals video- en kunstmatige intelligentie technieken. Technieken die bijvoorbeeld ook in zelfrijdende voertuigen worden gebruikt. Dit zorgt voor een brede meetscope. We kunnen overigens alle onderzoeken ook vastleggen zodat het voor onze klanten mogelijk is het onderzoek op afstand te volgen. De afmetingen van de bassins zijn zo dat er totale ontwerpen getest kunnen worden.

Naast het werken in opdracht gebruiken we onze faciliteiten ook voor de validatie van computermodellen en in onze onderzoeksprogramma’s waarin we in samenwerking met anderen de vragen van de toekomst aan de orde stellen en simuleren.

We werken hier samen met aannemers, overheden, kennisinstellingen en universiteiten aan kennisontwikkeling. Maar ook het midden- en kleinbedrijf komt hier steeds vaker testen. Het besef dat innovaties hier getest en toepasbaar gemaakt worden is onze drijfveer

Marcel van Gent, expert coastal structures and waves

Deze pagina delen.