In het testgedeelte bevindt zich een afsluitbare put van 130 m2 met een diepte van 0,5 meter. Deze put kan gebruikt worden het modelleren van mobiele bodems. Aan de benedenstroomse zijde is een sedimentzeef ingebouwd voor het verzamelen van licht materiaal tijdens morfologische testen.

De golfgenerator is bevestigd aan een van de korte zijden en bestaat uit 20 golfschotsegmenten die hydraulisch worden aangedreven. Doordat de segmenten onafhankelijk aangestuurd kunnen worden, is het mogelijk kortkammige en schuine golven te genereren. Via een pompsysteem kan een stroming gegenereerd worden die de golfrichting volgt of juist ertegenin gaat. De indeling van het bassin kan aangepast worden aan de specifieke eisen van een project. Er kunnen bijvoorbeeld golvendempende stranden of uitstroomgaten gemaakt worden. Het Atlantic Basin is uitgerust met zeer moderne apparatuur, een brugkraan en loopbruggen.

Toepassingsgebieden

Het Atlantic Basin kan worden gebruikt voor projecten op het gebied van kusten, rivieren, havens en offshore. Het Bassin is een brede goot waarin onderzoek gedaan kan worden naar stromingskrachten, afvoercoëfficiënten, specifieke ontwerpdetails, bodembescherming en de morfologische gevolgen van waterbouwkundige constructies.

Dankzij de combinatie van een golfgenerator en een pompsysteem kunnen realistische simulaties gemaakt worden van de wisselwerking tussen zeegolven en stroming. Dergelijke simulaties zijn niet alleen interessant voor onderzoek naar de interactie tussen golven en stroming, maar ook zeer belangrijk voor vele andere situaties, zoals ontgronding rond offshore constructies. Doordat het waterniveau aangepast kan worden, kunnen waterstandsfluctuaties, bijvoorbeeld ten gevolge van het getij, worden gesimuleerd.

Projecten

Onze ervaring op het gebied van fysische modelstudies is groot. We zijn betrokken bij een groot aantal projecten omtrent rivieren, kust, havens en offshore. Enkele typische studies waarvoor het Atlantic Basin wordt ingezet:

 • Stabiliteit van golfbrekers: zowel middenstukken als golfbrekerkoppen
 • Ontgronding rond pilaren, jackets, verhogingen, gravity-base structures, en pijpleidingen
 • Stormvloedkeringen
 • Sluizen
 • Bescherming tegen ontgronding en pijpleidingbekleding
 • Stabiliteit van kribben, grondbalken, bodembescherming, inlaat- en uitlaatconstructies
 • Krachten op constructies

Een geweldig resultaat van deze faciliteit is ons onlangs gepubliceerde paper "Predicting loose rock scour protection deformation around monopiles using the relative mobility number and the Keulegan–Carpenter number" en "Handbook of Scour and Cable Protection Methods", met ontwerprichtlijnen voor de industrie op basis van een grote experimentele dataset.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=zX7xUwaI3is

Technische specificaties

Golfbassin

 • Lengte: 75 m
 • Breedte: 8,7 m
 • Hoogte: 1,3 m
 • Maximale waterdiepe : 1,0 m

Golfgenerator

 • Golfschot type: gesegmenteerd translerend schot
 • Breedte golfgenerator: 8,7 m
 • Hoogte golfgenerator: 1,3 m
 • Frequentiebereik: 0 to 2 Hz
 • Maximale regelmatige golfhoogte H max,r: 0,45 m
 • Maximale gefocuste golfhoogte Hm ax,f: 0,6 m
 • Maximale significante golfhoogte H m0: 0,25 m
 • Kortkammige golven: ja
 • Uitgerust met Actieve Reflectie Compensatie

Pompsysteem

 • Maximale pompcapaciteit: 3,0 m 3/s
 • Hoek tussen stroom- en golfrichting: 0º and 180º

Deze pagina delen.