De studie begint met een globale beoordeling van het oorspronkelijke ontwerp (bureaustudie), vaak aangevuld met gedetailleerde CFD berekeningen (CFX). De testen worden uitgevoerd op basis van internationale normen zoals de ANSI/HI 9.8-1998 norm en ondersteund met eigen kennis en ervaring.

Projecten

Onze ervaring van schaalmodeltesten is aanzienlijk. Wij zijn betrokken in een breed spectrum van inlaat- en uitlaatwerken. De volgende hydraulische fenomenen kunnen worden bestudeerd en geminimaliseerd tijdens schaalmodeltesten om de hydraulische werking van genoemde civiele constructies te waarborgen:

Intake and outfall basins

  • Globale stroompatronen in pompkelders: jets, waterdekking van pompen, dode zones, recirculatiepatronen, veranderlijke stroming, energieverliezen.
  • Directe aanstroming van pompen: luchtaanzuiging, oppervlaktewervelingen, tornado’s, prerotatie, scheve aanstroming.
  • Uitlaatwerken: luchtinslag, wervelingen, dode zones, veranderlijke stroming.
  • Leidingwerk voor uitlaten: (bio)vervuiling, luchtbeltransport, energieverliezen.

Technische specificaties

De Deltares IOS (Intake and Outfall Structures) bassins 1 en 2 zijn beschikbaar voor schaalmodeltesten van inlaat- en uitlaatwerken. Het grote IOS-1 bassin heeft een oppervlakte van 20×12.5 m2 en beschikt over de mogelijkheid om dwarsstroming te introduceren. Hiermee kunnen pompstations die aan rivieren of kanalen liggen gemodelleerd worden. Het kleinere IOS-2 bassin heeft een oppervlakte van 6×16 m2 en staat hogere waterniveaus toe. Hierdoor kunnen kleinere ontwerpen op grotere schaal bestudeerd worden.

Deze pagina delen.