De golfgenerator is in staat zowel regelmatige als onregelmatige langkammige golven op te wekken. Voor het aansturen van het golfschot, het verkrijgen van meetgegevens en het verwerken daarvan, wordt Deltares’ pakket AUKE gebruikt. Het golfschot kan gebruik maken van tweede-orde golfschotsturing waardoor gecompenseerd wordt voor stoorgolven.

Toepassingsgebieden

De invloed van driedimensionale golfaanval op constructies kan aanzienlijk zijn. In het Pacific Basin kunnen driedimensionale modeltesten uitgevoerd worden om deze verschijnselen te onderzoeken. Het Pacific Basin wordt ingezet voor verschillende studies waarbij de toplaagstabiliteit, stabiliteit van bodembescherming, ontgronding en erosie gerelateerde problemen een belangrijke rol spelen. Door de omvang en mogelijkheden van de golfgenerator kunnen er zowel in de Scheldegoot (2-dimensionaal) als in het Pacific Basin (3-dimensionaal) proeven uitgevoerd worden op dezelfde schaal.

Projecten

Typische studies waarbij het Pacific Basin wordt ingezet:

 • Golfbrekers, 3D stabiliteit en golfbrekerkoppen
 • Golfoverslag over dijken
 • Ontgronding rondom offshore/nearshore constructies
 • Mobiele bodemconstructies
 • Stabiliteit van pijpbekledingssystemen

Technische specificaties

Golfbassin

 • Horizontale dimensies: 28 m x 14 m
 • Basis hoogte: 1,25 m
 • Maximale waterdiepte: 1,0 m
 • Minimale waterdiepte: 0,25 m

Golfgenerator

 • Golfschot: cradle-type
 • Breedte golfgenerator: 14 m (7 m + 7 m)
 • Hoogte golfschot: 1.2 m

Golfkarakteristieken

 • Frequentierange f: 0 to 2 Hz
 • Maximale regelmatige golfhoogte H max: 0,4 m bij T = 2 s
 • Maximale significante golfhoogte H m0: 0,21 m bij T p = 1,9 s
 • Golfdemping: passief golfdempend strand

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=PGmqMIqkD6c

Deze pagina delen.