Elke goot heeft een lengte van 55 meter. Er is een pompsysteem geïnstalleerd aan één kant van de goot. De golfgeneratoren zijn uitgerust met online Actieve Reflectie Compensatie (ARC) wat effectief de terugkaatsing tegen het golfschot van reeds gereflecteerde golven elimineert. De golfschotten compenseren eveneens voor stoorgolven door het gebruik van tweede-orde golfschotsturing. Met golf-focussing is op elke gewenste plaats een enkele extreme golf te creëren.

Toepassingsgebieden

De Scheldegoot wordt gebruikt voor kust en offshore gerelateerde projecten. De interesses bij deze studies liggen vooral bij de stabiliteit van de toplaag, de belasting door de impact van de golven en het vaststellen van de relevante hydraulische condities voor ontwerpdoeleinden. De twee golfgeneratoren maken het mogelijk constructies te testen bij golfaanval van beide zijden. Ook kan van golven, die zich in tegenovergestelde richting voortplanten, bestudeerd worden wat het effect is op bijvoorbeeld erosie en golfuitdemping. In de Scheldegoot kunnen alle voorlandtypen en -profielen geconstrueerd worden (zowel gefixeerde als mobiele bodems) om er zeker van te zijn dat het gedrag van de golven in het model hetzelfde is als in werkelijkheid. Dankzij een krachtig pompsysteem kunnen ook stromingsprojecten uitgevoerd worden.

Projecten

 • Typische studies waarbij de Scheldegoot wordt ingezet:
  Golfbrekers (stabiliteit van de toplaag, golfoverslag, golfdrukken, golfkrachten, optimalisatie van golfbrekerontwerpen)
 • Taludbescherming.
 • Dijken (golfoverslag, golfoploop, stabiliteit van het binnentalud, golfkrachten)
 • Pieren (golfdrukken en golfkrachten op pijlers en bovendekken van de pieren)
 • Duinen en stranden (duinerosie, stabiliteit van stranden)
 • Ontgronding en bodembescherming
 • Uitlaatwerken (invloed van stroming op erosie)

Technische specificaties

Golfgoot

 • Lengte: 110 m
 • Breedte: 1,0 m
 • Hoogte: 1,2 m

Golfgeneratoren

 • Piston-type golfschot (translerend); twee identieke golfschotten aan beide zijden van de goot
 • Slag (top-top): 2 m
 • Maximale snelheid: 1,2 m/s
 • Maximale versnelling: 4,7 m/s 2
 • Uitgerust met Actieve Reflectie Compensatie

Golfkarakteristieken

 • Frequentierange: tussen f = 0,01 Hz and f = 2 Hz
 • Maximale regelmatige golfhoogte H max,r: 0,4 m
 • Maximale gefocuste golfhoogte H max,f: 0,55 m

Pompsysteem

 • Tegengestelde stroming en stroming in dezelfde richting
 • Maximale pompcapaciteit 0,6 m 3/s

Bijzonderheden

 • De goot heeft glazen wanden en twee 3m lange observatieramen.
 • Over de goot rijdt een op afstand bedienbare wagen met meetinstrumenten.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=eBA6BWGl-2A

Deze pagina delen.