Nieuwe editie van Deltalife: De impact van water op de toekomst

Gepubliceerd: 14 maart 2023

Deze week is een nieuwe editie van ons magazine Deltalife verschenen. We gaan in op de water conferentie in New York, die volgende week plaatsvindt. Het is onvoorstelbaar dat al zolang miljarden mensen geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater of sanitatie. Het interview met Nathalie Olijslager staat hierbij stil.

Water bepaalt de gezondheid en levensverwachting van mensen, zoals de infographic in deze Deltalife laat zien. Door klimaatverandering neemt de druk op deze basislevensbehoefte verder toe. Het is belangrijk dat we de governance rond het omgaan met schaars water beter ontwikkelen.

De impact van water op de toekomst van de mensheid reikt verder dan deze eerste levensbehoefte: beschikbaarheid van water bepaalt de kansrijkheid van voedselproductie, industriële ontwikkeling en transport. Water is vaak de sleutelfactor.

We zijn verheugd dat na meer dan 10 jaar onderhandelen de Verenigde Naties 30% van de oceanen willen beschermen. We roepen op om samen aan de slag te gaan met een klimaatpositieve uitbreiding van havens of bouw van eilanden, met meer biodiversiteit en minder CO2-uitstoot.

We staan stil bij de CO2-emissies uit veenweidegebieden en bij het klimaatbestendig inrichten van steden. We worden gedreven door onze missie ‘Enabling Delta Life’ en voelen de urgentie om onze kennis om te zetten in impact voor de samenleving. Door beïnvloeding van wereldwijde afspraken in VN-verband, door onze rol als strategisch kennispartner én met concrete projecten die passen bij onze missie.

Veel plezier met het bekijken van deze Deltalife. 

Naast de Nederlandstalige editie is er ook een Engelstalige editie.

Staat u nog niet op de online verzendlijst? Meld u dan aan door een mail te sturen naar deltares@deltares.nl en vergeet niet te vermelden welke taal uw voorkeur heeft.