Concept Strategisch onderzoek activiteitenplan 2023

Gepubliceerd: 3 oktober 2022

Het concept Activiteitenplan missiegedreven onderzoek schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2023 gaat uitvoeren.

Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Deltares neemt de relevante mondiale, Europese en Nederlandse maatschappelijke uitdagingen, ambities en missies als uitgangspunt in de programmering van onze onderzoeksprogramma’s en de inzet en doorontwikkeling van onze kennisfaciliteiten.

Download ‘Deltares Mission-driven research Activity Plan 2023 (concept versie)‘.

Het Strategisch Onderzoek  wordt gefinancierd met SITO Instituutssubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wilt u uw reactie geven op het concept Activiteitenplan, stuur dan een e-mail naar regieteam@deltares.nl voor 1 november 2022.