Strategisch onderzoek activiteitenplan 2023 gepubliceerd

Gepubliceerd: 1 november 2022

Deltares heeft het Activiteitenplan Missiegedreven onderzoek 2023 gepubliceerd. Het Activiteitenplan missiegedreven onderzoek schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2023 gaat uitvoeren.

Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Deltares neemt de relevante mondiale, Europese en Nederlandse maatschappelijke uitdagingen, ambities en missies als uitgangspunt in de programmering van onze onderzoeksprogramma’s en de inzet en doorontwikkeling van onze kennisfaciliteiten.

Download ‘Deltares Mission-driven research Activity Plan 2023‘ (alleen Engelstalig beschikbaar).

Het Strategisch Onderzoek  wordt gefinancierd met SITO Instituutssubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.