Water en vrede: hoe klimaatacties kunnen leiden tot verminderen van conflicten

Gepubliceerd: 29 januari 2021

Het belang en de urgentie van maatregelen op klimaatgebied zijn duidelijk. Maar het moet op een geïntegreerde, geïnformeerde en inclusieve manier gebeuren, wil het effectief en duurzaam zijn en niet hoeven leiden tot conflicten in bepaalde landen.

Over het verband tussen klimaat, water en veiligheid voor inwoners is een beleidsbrief geschreven, die tijdens de Climate Adapation Summit gepresenteerd is. De volledige beleidsbrief lees je hier.

Auteurs:
Karen Meijer – Deltares
Rolien Sasse – Consultant and Advisor to WPS
Judith Blaauw – Deltares
Susanne Schmeier – IHE Delft